Associació CAUÉ - Amics de São Tomé e Príncipe

Programes i accions de suport

Definició i pla de marketing organitzatiu del Centre Cultural L'Mada Mamae per a l'Illa d'Annobon


Dates de realització:

Gener-març 2006

Objectiu:

Redacció d'un projecte de centre cultural per a la Illa d'Annobon, a localitzar-se a San Antonio de Palé

Contraparts:

Centre Cultural Africà de Barcelona, Casa del Mamae d'Annobon. Promotor: Ghuty Mamae, artista

Execució:

Equip tècnic de l'Associació Caué. Consultors Xavier Muñoz i Andrés Cernadas

Cost:

12.000 euros

Finançament:

100% Associació Caué

 

 

Programes i accions de suport

Home

Mail > Web master

1